Egy brit szakszervezet útmutatása a brit szociális szektorban dolgozóknak a korona miatti munkavégzésről


Sajnos nagyon kevés információ van most Magyarországon az otthoni ápolásban dolgozóknak. Azt hallom a kollégáktól, hogy rengeteg a kérdés, nem is igen vannak jó válaszok. Ezért ami használható anyagot kapunk külföldön, azt igyekszünk csatornázni a magyar kollégák, szakszervezetek számára. Felállt egy önkéntes csapat akik a fordítást csinálták. Köszönöm szépen K. Zs.-nak és DO. ZS.-nak a fordítást!!!

Ezt az anyagot egy UK szakszervezettől kaptam, március 26-án, tehát már egy pár nappal ezelőtt. Ezek az információk az Angol kontextusban születtek és arra is vonatkoznak, nyilván a magyar viszonyok ezektől sokféle szempontból különböznek.

Az eredet anyag itt olvasható: https://www.unison.org.uk/care-workers-your-rights/coronavirus-advice-social-care-workers

*************************************************************************

Tanácsok a szociális gondozók számára a koronavírussal kapcsolatban

Ez az oldal gondozók számára készült ideértve a felnőttek és gyermekek bentlakásos, otthoni és közösségi gondozását , hogy tanácsot adjon a Covid-19 járvány kitörésével kapcsolatban.

Célunk, hogy nyomást gyakoroljunk a munkaadókra és a kormányra, hogy sokkal jobb megoldásokat dolgozzanak ki a gondozók számára. Ehhez tudnunk kell, hogy Ön miket tapasztal a saját környezetében. Az Ön segítségével felismerhetjük a trendeket és elébe mehetünk a problémáknak, még mielőtt azok kezelhetetlenné válnának.

Ha a szociális gondozási tevékenysége során bármilyen munkahelyi problémát tapasztal a koronavírus kitörésével kapcsolatosan, kérjük, írjon nekünk erről egy rövid összefoglalót az alábbi címre: care@unison.co.uk 

Gyakran Ismételt Kérdések

Gondozóként dolgozom, gyakran érintkezem idős és kiszolgáltatott emberekkel, és attól tartok, hogy én fertőzöm meg őket a vírussal. Mit tegyek?

Ha Önnek nincsenek koronavírusra utaló tünetei, akkor a közegészségügyi tanácsokat követve továbbra is a szokásos módon végezze munkáját.

Nagyon fontos, hogy a gondozási-ápolási rendszer továbbra is működjön, és ehhez elengedhetetlen az Ön által végzett kulcsfontosságú munka. Ha azonban a tájékoztatónkban is felsorolt tünetei vannak, akkor otthon kell maradnia, és nem szabad munkába járnia. Továbbá ha bárkinek az Önnel egy háztartásában élők közül tünetei vannak, el kell szigetelnie magát 14 napig.

Nagyon aggódom a pénzügyeim miatt.  Ha elszigetelem magam és nem dolgozom, a jövedelmem a munkáltatóm által fizetett, törvényben meghatározott táppénzre fog csökkenni, amit nem engedhetek meg magamnak. Mit tegyek?

Rendkívül fontos, hogy kövesse a közegészségügyi tanácsokat, és ne dolgozzon, ha a koronavírus tüneteit észleli magán. A gondozásban részesülők nagy része a magas kockázatú kategóriába tartozik, és mindent meg kell tennünk a koronavírus terjedésének elkerülése érdekében.

Minden munkahelyen, ahol tárgyalási jogaink vannak, annak biztosítására kérjük a munkáltatókat, hogy az önmagát elszigetelő munkavállaló ne szenvedjen ezért pénzügyi veszteséget.  Amennyiben a munkáltatók figyelmen kívül hagyják ezt a tanácsot, kérdőre vonjuk őket. Arra is törekszünk, hogy a kormány védelmet nyújtson az alacsony fizetésű munkavállalók számára, különösen a szociális gondozás területén. A jelenlegi intézkedések nem megfelelőek, és továbbra is erőfeszítéseket teszünk ezen a téren.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az ápolási ágazat egyes munkáltatói nem tekintik prioritásnak alkalmazottaik jólétét. A pénzügyi nehézségekkel küzdő szakszervezeti tagok kapcsolatba léphetnek a „There for You” jótékonysági szervezettel, amely bizalmas tanácsadást és támogatást kínál a szakszervezeti tagok és eltartottaik számára.

Elszigeteltem magam, de munkáltatóm megtagadta, hogy a táppénzt a hiányzásom első napjától kezdve fizesse. Mit tegyek?

A kormány megerősítette, hogy a kötelező táppénz a munkahelyi hiányzás első napjától kezdve jár mindazon jogosult személyek számára, akik a kormány tanácsaival összhangban elszigetelik magukat.

Ez mindazok számára igénybe vehető, akiknek az elszigetelődést tanácsolták, még akkor is, ha nincsenek tüneteik. Ez a szociális gondozásban részt vevő munkavállalók esetében különösen fontos, mivel ők a magas kockázatú csoportba tartozó személyekkel állnak szoros kapcsolatban. Ha az Ön munkáltatója megtagadja ennek betartását, lépjen kapcsolatba az UNISON képviselőjével. Addig is kövesse a közegészségügyi tanácsokat, és ne dolgozzon, ha Covid-19 tünetei vannak.

Arra kérjük, hogy számoljon be az ilyen ügyekről a care@unison.co.uk email-címen – a konkrét munkahelyi eseményekkel kapcsolatos információk nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy fellépésre tudjuk kényszeríteni a munkáltatókat és a kormányt.

Gyenge az immunrendszerem és/vagy a múltban súlyos egészségügyi problémáim voltak.  A munkáltatóm ragaszkodik ahhoz, hogy dolgozzam. Mit tegyek?

A kormány tanácsai szerint a kiszolgáltatott csoportokba tartozóknak korlátozniuk kell közösségi kapcsolataikat (social distancing – társadalmi távolságtartás). Ezek az intézkedések magukban foglalják az otthoni munkavégzést, ahol csak lehetséges.

Nyilvánvaló, hogy mindazok, akik a sérülékeny személyek és időskorúak gondozását végzik, nem tudnak otthonról dolgozni. Arra kérjük a gondozási munkáltatókat, hogy észszerű megközelítést alkalmazzanak, amilyen például a brit nemzeti egészségügyi szolgálat (NHS UK) és az önkormányzatok álláspontja, hogy nem büntetik a vírus miatt a munkavállalókat sem a betegállomány igénybevétele, sem pedig a bérezés tekintetében.

Ha a munkáltatója ragaszkodik ahhoz, hogy Ön munkába járjon, sürgősen vegye fel a kapcsolatot a munkahelyi vagy szakmai képviselőjével, és kérje meg, hogy lépjen fel az Ön nevében a munkáltatójával szemben.

Hallottam, hogy egyes gondozási munkáltatók ellenőrzik a munkavállalóik hőmérsékletét a munka megkezdése előtt, de az én munkaadóm nem végez ilyen ellenőrzéseket. Mit tegyek?

Nincsen olyan előírás, hogy a gondozásban dolgozók hőmérsékletét ellenőrizni kellene. Ugyanakkor ha Önnek a COVID 19-re utaló tünetei vannak, akkor kövesse a kormány tanácsát, és szigetelje el magát. Fontos, hogy a gondozók különösen körültekintőek legyenek. További információkért lásd az NHS UK erre vonatkozó tanácsait.

Ügynökségen keresztül dolgozom. Elvárható tőlem, hogy a bentlakásos gondozóként házról házra költözzek, anélkül, hogy a járvány idején tesztelnének engem?

Jelenleg nincsen arra vonatkozó előírás, hogy a gondozókat a munka megkezdése előtt tesztelnie kellene a COVID 19-re. Fontos azonban, hogy a gondozást végzők rendkívül elővigyázatosak legyenek az NHS UK tanácsainak betartásában.

Milyen egyéni védőeszközöket kell a munkáltatómnak biztosítania?

A közegészségügyért felelős brit szervezet (Public Health England) útmutatást adott ki az egyéni védőfelszerelésekről. A szociális gondozásról szóló tanács kimondja, hogy „ilyen helyzetekben köpenyeket, kesztyűket és folyadéktaszító maszkokat kell használni. Ha fennáll a fröccsenés kockázata, azt a szem védelmével lehet minimalizálni”. Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatos további útmutatásokért olvassa el a koronavírussal foglakozó főoldalunkat.

Mi a teendőm, ha a munkáltatóm nem bocsátott a rendelkezésemre megfelelő egyéni védőfelszerelést?

Amennyiben Ön úgy véli, hogy a munkáltatója nem bocsátott a rendelkezésére megfelelő egyéni védőfelszerelést, erről haladéktalanul tájékoztatnia kell a munkahelyi vagy ágazati (szakszervezeti) képviselőjét. A szakszervezet (UNISON) az ügyet felterjeszti a munkáltatójának, és felszólítja arra, hogy bocsássák a rendelkezésére az előírt felszerelést. Kérjük, az esetet jelentse a care@unison.co.uk email címen is.

Skóciában az UNISON szakszervezet már felterjesztette az egyéni védőszerelések rendelkezésre állásának kérdését a skót kormányhoz.

Mi a teendő, ha Önnek kétségei támadnak a kliensek jólétével kapcsolatban? (Pl. nem elegendő élelmiszer, hiányos gondozás, túl kevés személyzet.)

Az önkormányzatok helyi életmentő csoportot működtetnek, amely felelős azért, hogy a fenti körülmények ne forduljanak elő. Amennyiben mégis előállna ilyen helyzet, felszólítják az érintetteket a szükséges intézkedések megtételére. A kliensek jólétével kapcsolatos bármely kétségről jelentést kell tenni az önkormányzat életmentő csoportjánál, amelynek elérhetőségét az önkormányzatok honlapján megtalálhatják.

Az önkormányzati munkacsoportunk azon dolgozik, hogy az önkormányzatok biztosítsák az összes gondoskodó számára azt az információt, hogy hova fordulhatnak, ha ilyen jellegű aggodalmuk van.

Amennyiben továbbra is kétségei vannak a megfelelő intézkedések megtételére vonatkozóan, fordulhat a Gondozás minőségéért felelős hatósághoz is (Care Qualty Commission).

A kollégáim és én azt a tájékoztatást kaptuk a munkáltatónktól, hogy az Idősek Otthonában / a munkahelyünkön kell maradnunk több napig vagy több hétig. Erre valóban jogosultságuk van?

Nem. Az Ön munkavállalói jogainak megsértését jelentené, ha arra kényszerítenék, hogy akarata ellenére a munkahelyén kelljen maradnia a szerződésben előírt kötelezettségén túlmenően. 

Kaptunk jelentést olyan gondozóktól (különösen azoktól akiknek családi gondoskodási kötöttségei nincsenek), akiknek azt mondták, hogy a munkahelyén kell vagy kellhet maradnia.

Előfordulhat ugyan, hogy a munkavállalóktól nagyobb fokú rugalmasságot várnak a járvány kitörésének idején, azonban arra kényszeríteni őket, hogy napokra, esetleg hetekre a munkahelyükön maradjanak, teljességgel elfogadhatatlan.

Amennyiben az Ön munkáltatója ilyen irányú felszólítást intéz Önhöz, erről haladéktalanul értesítse a szakszervezeti képviselőjét, hogy az ügyet a munkáltatója elé terjeszthesse.

Amennyiben jogi tanácsadásra lenne szükség, úgy a szakszervezet felterjesztheti az ügyet megyei (regionális) szintre. Több sikeres akciónk is volt hasonló témában.

Nincs elég ember a gondozási egységben, ahol dolgozom, de nem tesznek semmit az ügyben. Mit tegyek?

A gondozók tapasztalhatják, hogy a koronavírus-járvány kitörése növeli a munkaerőhiány valószínűségét. Az UNISON tárgyalói arra buzdítják a munkáltatókat, hogy osztály- és munkahelyi szinten kezeljék ezt a problémát, és biztosítsák, hogy ne lehessen irreálisan sok munkát végeztetni a gondozókkal.

Azt akarjuk, hogy a gondozási szolgáltatók rendszeresen ellenőrizzék a munkaterhelést, fontossági sorrendeket állítsanak fel a tevékenységek között, és azonosítsák a kevésbé fontos – a válság alatt mellőzhető – munkákat. Fontolóra lehet venni ideiglenes szerződéses alkalmazottak felvételét is. A gondozottak jólétét veszélyeztető súlyos személyzethiányról be kell számolni a fent említett helyi védelmi csoportoknak és a Gondozási Minőség Bizottságnak (CQC).

Azt mondták nekünk, hogy sor kerülhet arra, hogy a munkaerőhiány miatt nem gondozási területen dolgozó tanácsi alkalmazottak és egyéb önkéntesek is velünk együtt fognak dolgozni. Ez legális volna?

A kormány sürgősségi jogszabályokat fogad el, amelyek lehetővé teszik a frissen nyugdíjazott NHS-alkalmazottak és felnőtteket gondozó szociális munkások számára, hogy a nyugdíjjogosultság elvesztése nélkül visszatérjenek a munkahelyükre. Az ápolási szektor önkéntesei foglalkoztatási biztosítékokat kapnak, ami azt jelenti, hogy négy hétig „szüneteltethetik” a rendes munkájukat, hogy besegítsenek a gondozásba. Érdemes megjegyezni, hogy a közös szakszervezeti/önkormányzati szövetség (Anglia és Wales) útmutatása kimondja, hogy: 

“Ahol az alkalmazottakat arra kérik, hogy rugalmasan más munkaköröket is betöltsenek, kezdetben önkénteseket kell erre keresni. Az új feladatokat világosan meg kell magyarázni nekik, és megfelelő képzést kell kapniuk. Ha megnövekedett kockázatokkal járó feladatok elvégzésre kérik fel őket, akkor kockázatértékelést kell végezni a munkavégzésük megkezdése előtt.”

Skóciában jelenleg zajlik egy erről szóló sürgősségi jogszabály elfogadása. További részletek rövidesen napvilágot látnak.

A helyzetet továbbra is szorosan nyomon követjük.Kérjük, jelentse nekünk az ezzel kapcsolatos problémákat a care@unison.co.uk címre.

Hallottam, hogy a gyermekeim iskoláját rövidesen bezárják és nem tudom senkire sem bízni őket. Hogyan menjek így dolgozni és hogyan gondoskodjak róluk?

Március 18-án a miniszterelnök bejelentette, hogy március 20. péntektől további értesítésig bezárják az Egyesült Királyságban az iskolák többségét. A kormány szerint várható még a óvodák, a sixth form colleges (16-18 év közöttiek oktatási intézménye), a felsőoktatási intézmények, a független iskolák és a bentlakásos iskolák bezárása.

Boris Johnson azzal folytatta, hogy iskolai ellátást fognak biztosítani a „kulcsfontosságú munkavállalók” – például az NHS munkatársai, a rendõrök és a fuvarozók – gyermekei és a veszélyeztetett gyermekek számára. Lásd a gov.uk oldalon annak a felsorolását, hogy kik minősülnek kulcsfontosságú munkavállalóknak.

*************************************************************************

További cikkek a szakszervezettel, a munkavállalói jogokkal kapcsolatosan itt a honlapon:  https://egyapolonaploja.wordpress.com/tag/szakszervezet/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.